Download algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel   4 – Herroepingsrecht
Artikel   5 – De prijs
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Conformiteit en garantie
Artikel   8 – Levering en uitvoering
Artikel   9 – Overmacht
Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen
Artikel 12 – Gegevens van de koper

Artikel 1    Identiteit van de verkoper

De Speldraak
Zonneveld 24
8793 Sint-Eloois-Vijve
België

+32 (0)494 78 22 66
stevie@speldraak.be

Ondernemingsnummer: 0793231455
BTW-nummer: BE0793.231.455
Bankrekeningnummer: BE11 7330 6872 6348
 

Artikel 2    Toepasselijkheid & Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper (de Speldraak) aan de consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Gelieve de bestelling door een ouder of voogd te laten plaatsen als je minderjarig bent. Bij vermoeden van een bestelling door een minderjarige kan deze geweigerd worden.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds te raadplegen zijn via de website. Bij iedere online bestelling bezorgen we een kopie van de algemene voorwaarden bij de orderbevestiging. 
 

Artikel 3    Ons aanbod en jouw bestelling

Als een aanbod slechts tijdelijk is of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod. Alle beschrijvingen zijn zo volledig en nauwkeurig mogelijk. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Echter bij een overduidelijke vergissing van onze kant, zijn we niet verplicht om de bestelling uit te voeren.

Je bestelling en de overeenkomst is definitief zodra de bestelling bevestigd wordt per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact, overschrijving. We zijn niet verantwoordelijk voor late of niet-leveringen indien de uitgever van je kaart de betaling weigert. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je de leveringswijze: verzending naar je thuisadres of een afhaalpunt of afhaling na afspraak. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, hier aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je de betaling door op de bestelknop “bestelling met betalingsverplichting” te klikken. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
 

Artikel 4    Herroepingsrecht

Indien je je toch bedenkt over de aankoop van een artikel, kan je contact met ons opnemen binnen de 14 dagen na de levering via stevie@speldraak.be. Het artikel moet nog volledig intact zijn. Dit wil zeggen onbeschadigd en met ongeopende folie. Wij helpen je via mail verder om de terugzending te regelen. De kosten van de retour zijn voor de rekening van de koper. Gelieve het spel zo goed mogelijk te verpakken. Eventueel kan je onze verpakking hergebruiken. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan, zullen wij het betaalde bedrag binnen de 30 dagen terugstorten op de door jou opgegeven rekening.

Het herroepings- of verzakingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
 

Artikel 5    De prijs

Alle vermelde prijzen zijn in euro (€), exclusief verzendingskosten. Op de factuur wordt geen BTW aangerekend aangezien de Speldraak een kleine onderneming is die wordt vrijgesteld van BTW-aangifte. Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft deze het recht om van de aankoop af te zien.
 

Artikel 6    Betaling

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact, overschrijving.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding herken je aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.  

Artikel 7    Conformiteit en Garantie

We garanderen dat onze goederen conform zijn en voldoen aan de normale verwachtingen, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle geldende wetgevingen.

Bovendien hanteren wij de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het artikel niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten het artikel tot 2 jaar na de levering kosteloos hersteld of vervangen zal worden. Indien mogelijk en redelijk, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich voordoet binnen de 6 maanden na de levering, wordt er van uit gegaan dat het defect of gebrek al bestond voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden moet de koper bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 8    Levering en uitvoering

Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres of kunnen gratis afgehaald worden na afspraak. Om een afspraak voor afhaling te maken, gelieve contact op te nemen via stevie@speldraak.be. 

Wanneer alle artikelen van je bestelling op voorraad zijn, wordt je bestelling aangeboden op het leveringsadres binnen de 1 à 3 werkdagen. Wanneer een artikel niet voorradig is (o.a. bij pre-orders), wordt het 1 à 3 werkdagen nadat het artikel bij ons in voorraad is aangeboden, meestal is dit op de releasedatum. Je wordt geïnformeerd over de leveringstermijn in je bestellingsbevestiging en op de productpagina.

Leveringen gebeuren op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Hiervoor werken we samen met Bpost. Verzending is enkel mogelijk binnen België. De verzendkosten zijn € 5,95 voor orders lager dan € 100 en gratis voor orders vanaf € 100. 

Als we niet tijdig kunnen leveren, word je verwittigd voor de voorziene leveringsdatum. Gebeurt dit niet, dan kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze toch liever niet wilt houden, ben je zelf verantwoordelijk voor het transport. Indien de door ons geleverde artikelen beschadigd zijn, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

We zijn niet verantwoordelijk voor schade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de Speldraak heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.  

Artikel 9    Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen we ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder valt onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
 

Artikel 10    Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van ons, van onze toeleveranciers of andere rechthebbenden. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Het kopiëren of reproduceren van onze tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, … is verboden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  
 

Artikel 11    Klachtenregeling en geschillen

Uiteraard hopen we dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Mocht je toch klachten hebben over onze producten of diensten, kan je ons contacteren via stevie@speldraak.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de koper. Alle geschillen met betrekking tot een koop- en verkoopovereenkomst waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van De Speldraak. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.
 

Artikel 12 Gegevens van de koper

De persoonlijke gegevens van de koper worden in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het verschaffen van informatie aan de koper en voor het opvolgen van de bestellingen. In geen enkel geval zullen deze gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. De koper kan deze gegevens te allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies